درباره ما

شرکت سهامی خاص

در جهت رشد و توسعه منطقه آزاد انزلی

سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سایر سرمایه گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی ( سهامی خاص ) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجارتی صنعتی انزلی است. نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجارتی صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

اعضای هیات مدیره و معاونین

محسن پیل چشم نائب رئیس هیات مدیره _ معاون اداری و مالی
مهدی جلیلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
سعید بخشی پور عضو موظف هیات مدیره _ معاون سرمایه گذاری و امور نمایشگاه

اعضای پرسنل شرکت

سید جلال شاد منفعت

محمد لطفی

رضا پور محمد

رمضانعلی آهنگری

سید جواد نقیب الحسینی

پریسا پرشاد