شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی ( سهامی خاص ) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است. نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجارتی صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

حوزه فعالیت

شـرکـت تـوسـعـه و سـرمـایـه گـذاری انـزلـی

برگزاری همایش

مدیریت بر مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی و عقد قرارداد جهت برگزاری همایش، کنسرت،نمایشگاه و نظایر آن

ایجاد فرصت ها

تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

مدیریت بر خدمات عمومی

مدیریت بر خدمات عمومی منطقه آزاد انزلی شامل «خدمات ایمنی و آتش نشانی»، «خدمات امداد رساني و انتقال بيماران و مصدومين(اورژانس)»، «خدمات امور بندری مجتمع بندری کاسپین (خدمات اداری)»، «خدمات و تنظیف ساختمان های اداری» و «خدمات امور نگهبانی» هدایت سرمایه

هدایت سرمایه

انجام فعالیت ها و اقدامات لازم و اطلاع رسانی در خصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت-های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

اخبار شرکت

برای اطلاعیه بیشتر از جدیدترین اخبارهای شرکت توسعه و سرمایه گذاری انزلی از طریق همین وبسایت و همین بخش با ما در ارتباط باشید تا بتوانیم روند پیشبرد کارهای شرکت را به بهترین شکل ممکن اطلاع رسانی کنیم.  

مزایده مناقصه

موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و تجارت منطقه آزاد انزلی.
موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و تجارت منطقه آزاد انزلی.