هدیه شال رایگان به بانوان توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی

با ابتکار شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی برای اولین بار در کشور صورت گرفت هدیه شال رایگان به بانوان حاضر در سالن همایش های منطقه آزاد انزلی شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ازاد انزلی ، در اقدامی خلاقانه و در راستای فرهنگ سازی اسلامی ، تعداد قابل توجهی شال به بانوانی […]