مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی خبر داد: توسعه زیر ساخت های ماندگاری گردشگر در منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی خبر داد: توسعه زیر ساخت های ماندگاری گردشگر در منطقه آزاد انزلی   به گزارش روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی مهدی جلیلی مدیرعامل این شرکت از اجرای طرح های توسعه زیر ساخت های گردشگری ، تفریحی و خدماتی خبر داد و افزود : در راستای اجرای سیاست های […]