چهارمین نمایشگاه تخصصی اپتیک شمال کشور در منطقه آزاد انزلی

در این نمایشگاه تخصصی جمعی از تولیدکنندگان ، واردکنندگان از سراسر کشور در ۵۰ غرفه جدیدترین محصولات خود را در حوزه اپتیک و صنایع وابسته را با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه های بین‌المللی منطقه آزاد انزلی عرضه کرده اند. گفتنی است برگزاری نخستین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت عینک سازی ، دوره های نسخه خوانی و بازاریابی از دیگر بخش های این نمایشگاه تخصصی است.