نمایشگاه بخش تعاون گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی به همت اتاق تعاون استان گیلان نمایشگاه دستاوردهای تولیدی و صادراتی واحدهای تعاونی استان در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد این نمایشگاه از تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مرداد با حضور بیش از ۴۰ واحد تعاونی تولیدی و صادراتی گیلان در منطقه آزاد انزلی برگزار گردی