رویداد گوهرشاد

رویداد فرهنگی گوهرشاد در منطقه آزاد انزلی با سخنرانی دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حضور معاون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد روز جمعه تاریج 24 تیر1401در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزارش شد.