آیین تکریم و معارفه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

در این مراسم که با حضور دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و هئیت همراه صورت گرفت مهندس علی اوسط اکبری مقدم بعد از 14 ماه مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان مشاور و عضو موظف هیئت مدیره این سازمان منصوب شد و دکتر عیسی فرهادی با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب گردید.