آگهی مزایده عمومی انتخاب پیمانکار(مرحله دوم)

موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و تجارت منطقه آزاد انزلی.

چهارمین نمایشگاه اپتیک شمال کشور 1401

چهارمین نمایشگاه تخصصی اپتیک شمال کشور به همراه اولین دوره ی مسابقه ی مهارت عینک سازی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای از 19 لغایت 21 بهمن ماه 1401 برگزار می شود.مرکز نمایشگاه ها بین المللی منطقه آزاد انزلی

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران و  اوراسیا تاریخ 4 لغایت 7 بهمن 1401   نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران و  اوراسیا  تاریخ 4 لغایت 7 بهمن 1401  در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد. گفتنی است این نمایشگاه تخصصی با بیش از 30 غرفه و با حضور 21 واحد […]

آگهی مزایده انتخاب پیمانکار

آگهی مزایده عمومی انتخاب پیمانکار به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی «شماره فراخوان 2/1402/ت» موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و […]

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مجری

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مجری   ✔️به منظور برگزاری نمایشگاه در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی   «شماره فراخوان 1/1402/ت»   🔸شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی، از علاقه‌مندان به برگزاری نمایشگاه در سطح ملی و بین المللی در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه […]