چهارمین نمایشگاه اپتیک شمال کشور 1401

چهارمین نمایشگاه تخصصی اپتیک شمال کشور به همراه اولین دوره ی مسابقه ی مهارت عینک سازی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای از 19 لغایت 21 بهمن ماه 1401 برگزار می شود. ساعت بازدید 10 الی 19 مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی (مجهزترین و مدرن تربن مرکز نمایشگاهی شمال کشور)