هدیه شال رایگان به بانوان توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی

با ابتکار شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی برای اولین بار در کشور صورت گرفت

هدیه شال رایگان به بانوان حاضر در سالن همایش های منطقه آزاد انزلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ازاد انزلی ، در اقدامی خلاقانه و در راستای فرهنگ سازی اسلامی ، تعداد قابل توجهی شال به بانوانی که جهت حضور در کنسرت به سالن همایش های منطقه آزاد انزلی مراجعه نموده بودند ، هدیه نموده و سازنده ی خاطره ای ماندگار و دوستانه شد و با استقبال بسیار خوبی توسط بانوان عزیز رو به رو گردید .