تماس با ما

01334437766
01334437673
فکس: 01334438056
ایمیل: anzaliid@iran.ir
آدرس: منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی ،فاز تجارت و گردشگری ، مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی