مناطق آزاد با هدف ترویج صادرات ،حمل و نقل آسان و ترانزیت کالا که ثمره آن ایجاد رونق اقتصادی در منطقه و کشور است، تاسیس شدند.بندر انزلی به عنوان یکی از مهمترین بنادر شمال کشور دروازه ای است بین اورآسیا و کشورهای جنوب خلیج فارس ،دریای عمان ،هند و شرق آسیا که با رونق تجارت می تواند یکی از مسیرهای مهم ارز آوری برای کشور محسوب شود. شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی ،وابسته به منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی فعالیت خود را از اردی بهشت ماه سال 1395 آغاز کرد. هدف از راه اندازی این شرکت بهره برداری بهینه از سایت همایش ها و نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد انزلی است. شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی با ایجاد بسترهای مناسب تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی کالاهای ایرانی در حوزه اورآسیا و اروپای شرقی علاوه بر ارزآوری، می تواند زمینه ساز خوبی برای رونق اشتغال و حمایت از تولید داخلی باشد.
-
حضور فعال در معرفی تولیدات داخلی و معرفی آن به مصرف کننده خارجی باعث تسهیل ورود ایران به اقتصاد جهانی می شود.مطالعات اجتماعی نشان می دهد که ورود کشورها به اقتصاد جهان باعث تقویت هویت ملی می شود. -ازآنجاییکه منطقه اورآسیا و آسیای مرکزی اهمیت بسیاری از نظر ژّئواکونومیک و ژئواستراتژیک دارند،ورود به اقتصاد این حوزه یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی محسوب می شود.که علاوه بر منافع اقتصادی ،در تامین امنیت و منافع ملی هم نقش مهمی دارد. -یکی از شاخصه های مهم منطقه آزاد انزلی حضور افراد بومی در عرصه فعالیت های اقتصادی است که در برخی از مناطق آزاد کشور این فرصت بیشتر در اختیار سرمایه داران غیر بومی قرار گرفته است. -مرکز همایش ها و نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد انزلی با داشتن ظرفیت های مناسب و دارا بودن تمامی زیرساخت های مناسب و با بهره گیری از فن آوری های پیشرفته می تواند محل مناسبی برای برگزاری همایش ها،کارگاه های آموزشی، جشنواره های علمی،فرهنگی و ورزشی باشد. پیشرفته ترین پنل و غرفه بندی های داخلی ، دسترسی به فرودگاه بین المللی سردار جنگل ،آزادراه و به زودی دسترسی ریلی یکی از مناسب ترین فضاها برای کلیه گردهمایی ها، کنسرت ها و نمایشگاه ها است.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی به منظور تقویت همکاریهای بین المللی ، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی ، نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی بستر مناسبی را فراهم آورده تا با بهره گیری از موقعیت و توانمندیهای موجود بتواند گامی مهم در معرفی کالا و خدمات در سطح بین المللی ارائه کند. از دیگر اهداف شرکت ، رشد تولیدات به منظور صادرات ، ایجاد ارزش افزوده واقعی و افزایش درآمد ارزی برای استان و کشور است. تشویق سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی و برپایی نمایشگاه ها در فضاهایی کاملا مدرن و یشرفته و بهره گیری از محرکهایی مانند تخفیف های عرضه و مالیاتی ، معافیت از مقررات ارزی در انتقال سود از دیگر اهداف شرکت می باشد. ایجاد اشتغال که یکی از مهمترین دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی است از جمله دستاوردهای مثبت این شرکت در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود. همچنین با معرفی تولیدات داخلی علاوه بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی ، به صورت غیر مستقیم به رونق کسب و کار و اشتغال کمک شایان توجهی می کند.

32

پروژه های در حال انجام

32

پروژه های انجام شده

54

نمایشگاه های برگزار شده

38

روبدادها