پروژه های در حال انجام

بررسی طرح برگزاری نمایشگاه

طرح برگزاری نمایشگاه های متنوع در فصل های مختلف سال با هدف پیش برد اقتصاد منطقه و همچنین رضایت خاطر گردشگران و آشنایی با فرهنگ گیلان ، دریافت خدمات مناسب و همچنین موجب تفریح کودکان و خانواده های گردشگران و افراد بومی،خواهد بود . شرکت سرمایه گذاری و توسعه با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی منطقه ،با مشاوره تیم کارشناسی و تخصصی خود طرح های مختلفی را بررسی می نماید که بهترین و اقتصادی ترین طرح ها را با توجه به داخلی سازی و تکیه بر تولید ملی انجام دهد .

پروژه‌های در حال انجام